Bach Bloesem Remedies

Bach Bloesem Remedies
“Haal het beste uit jeZelf”……

N.B. Ik ben officieel Bach Trainer via TS Health Academy
Zie voor cursus data, bij agenda: 14 en 18 augustus nivo 1 in Laren, Gelderland

resqueremedie.jpg

Het Bach systeem kent 38 remedies. Die zijn in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw allemaal ontdekt door dr. Edward Bach, een bekend bacterioloog, arts en patholoog. Elk van deze remedies hoort bij een fundamentele menselijke emotie.
Waar Dr. Bach eigenlijk naar op zoek was, waren remedies die zuiverder waren en minder afhankelijk van ziekteproducten. Hij begon met het verzamelen van planten, en dan in het bijzonder de bloesem, als het verst ontwikkelde deel van de plant. Hij hoopte daarin iets te vinden voor een mildere bloesem.
Deze remedies waren stuk voor stuk gericht op een andere geestes- of gemoedstoestand. Het bleek hem dat als hij zijn patiënten behandelde als de persoon die ze waren, met al hun gevoelens, hun geestelijke en lichamelijke klachten langs natuurlijke weg werden verlicht. Het geneeskrachtige potentieel in hun eigen lichaam was gedeblokkeerd en mocht zijn werking weer tentoonspreiden.
De remedies haken in op ‘ondersgesneeuwde’ delen in onszelf, om zo weer als kwaliteit ingenomen te kunnen worden.

In een consult bij Praktijk de Cirkel Rond gaan we samen in gesprek en vertalen jouw verhaal in de Bloesem remedies die zich laten zien. Tijdens het consult wordt helder waar  jouw volgende stap over gaat én waarin de remedies jouw kunnen ondersteunen. Het is een ontmoeting met een bijzonder ‘spiritueel’ karakter.

Lees het persbericht over mijn praktijk en Bach Bloesem remedies. Neem gerust contact op met de praktijk en vraag naar de mogelijkheden.

N.B. Er wordt wel eens gezegd dat je in het leven zowel leerling als leraar mag zijn.
Ik voel me zéér bevoorrecht dat ik óók leraar mag zijn in de Bach Bloesem Remedies. Voor diverse opleidingscentra mag ik studenten meenemen in de wereld van deze wonderbaarlijke middelen. In deze merk ik dat mijn therapeutschap verdiept wordt doordat ik óók mag ‘overdragen’.

Call Now Button